Juhtmevabad kauglugemissüsteemid

 
Описание изображения
 
korteri arvestite WM-Bus süsteem
KASUTAMINE

Eluhoonetesse, avalikesse hoonetesse ja tööstushoonetesse ehitatud soojusarvestite, veearvestite ja soojuskulu jaoturide näitude lugemiseks. Süsteem põhineb sideprotokollil PN-EN 13757 Wireless M-Bus, sagedus: 868 MHz, lugemisviis – ühepoolne (Wireless M-Bus T1), konfiguratsiooni liik – kahepoolne.

Andmete edastamise sagedus on seadistatav valitud päevade ja kellaaja vahemikus.

Andmed, mis edastatakse raadio teel:
veearvestid/soojusarvestid – seerianumber, lugemise kuupäev, veekulu m3 / Kw / temperatuur °C, näitude 12 kuu ajalugu, informatsioon avariiolukordade kohta (magneti lähenemine, tagasivool, maksimaalne vool, leke, tühi patarei). Jaoturid – näitude tasemete väärtused eelmise ja jooksva kuu kohta. Soojendi keskkonna keskmised temperatuurid, lugemise kuupäev ja plommi kahjustuse võimalik kuupäev.
Tarbimise igakuine seis viimase 11 kuu jooksul, soojendi parameetrid. Ruumi õhutemperatuuri maksimum, miinimum ja keskmine viimase 11 kuu jooksul alates käesolevast kuupäevast.

LUGEMISE VIISID:

○ INKASSAATORLIK (walk by) - täiendava käsitsi lugemise võimalusega

○ STATSIONAARNE kontsentraatorite kasutamisega

TOOTE KIRJELDUS


○ Kaasaegne multifunktsionaalne mikroprotsessoriga veearvest ja soojusarvesti

○ Andmete lugemine kasutades portatiivset terminaali või automaatse andmelugemise statsionaarset võrku.

○ Puuduvad inimfaktorist tingitud vead

○ Andmete lugemine seadmetelt, mis on paigaldatud raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse

○ Optiliste andurite süsteem võimaldab määrata voolu suunda

○ Näitude lugemise täielik kindlus sõltumata mis tahes magnetvälja segavast mõjust

○ Võimalus edastada signaale avariiolukordade kohta 


 
Kommerts arvestite SENSUS RF süsteem
SensusRF Infrastructure

SensusRF is the optimized license free radio for battery driven endpoints and repeaters. Scalable for mobile and remote reading without exchange of components, it is available in433 MHz and 868 MHz.

OMS compatibleSensusRF offers two communication modes:Unidirectional - BUP*

o Fast Readout

o Easy to use

o Reliable battery lifetime of the device

o Simple “sniffing” for devices in a certain range

o Short and robust telegram (BUP*) with endpoint ID, total consumption, alarm flags

o Auto routing capability in radio networkBidirectional - LAT*

o Extended data protocoloRetrieve data on request

o Remote configuration (alarms, alarm resetting etc.)oDownload of data logger values

Mobile read - Walk- / Drive-by

o Unidirectional telegrams

o Bidirectional communication

o Spontaneous reception without route

o Configuration of the endpoint

Fixed Radio Network

o Auto configuration wizard (gateway sniffing for endpoints and repeaters)

o Integrating repeaters (up to 7 hops in a chain)oSelf-healing network (using alternative routes)

o Meter reading transparent and local

o Fast track alarmsoDMA snap shot (snap shot of a water network for evaluation)

o Using TCP/IP technology for the WAN communication

o High level of data security (encryption end-to-end)

o Enables cloud technologies, FTP and other remote database applications